Rośnie liczba turystów

Turystyka

Turystyka

Turystyka na świecie notuje stabilne wzrosty – wynika z danych przygotowanych przez Światową Organizację Turystyki. W 2019 r. zanotowano 1,5 mld międzynarodowych przyjazdów turystycznych na świecie. Oznacza to wzrost o 4% w stosunku do roku poprzedniego. Taki sam wzrost jest również prognozowany na rok 2020.

Według danych Światowej Organizacji Turystyki, jest to 10 rok wzrostów w światowej turystyce z rzędu. Wszystkie regiony odnotowały wzrost przyjazdów międzynarodowych w 2019 roku. Jednak niepewność związana z Brexitem, upadek Thomasa Cooka, napięcia geopolityczne i społeczne oraz globalne spowolnienie gospodarcze przyczyniły się do spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 roku, w porównaniu do wyjątkowych wskaźników z lat 2017 i 2018. Spowolnienie to dotknęło głównie gospodarki zaawansowane, a w szczególności Europę oraz Azję i Pacyfik.

UNWTO przewiduje na rok 2020 wzrost w wysokości od 3% do 4%, co odzwierciedla najnowszy indeks zaufania UNWTO, który wykazuje ostrożny optymizm: 47% uczestników uważa, że turystyka będzie się rozwijać lepiej, a 43% na tym samym poziomie w 2019 roku. Oczekuje się, że duże imprezy sportowe, w tym Igrzyska Olimpijskie w Tokio, czy Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, oraz wydarzenia kulturalne, będą miały pozytywny wpływ na sektor.

W obecnych czasach niepewności i zmienności, turystyka pozostaje wiarygodnym sektorem gospodarki. Na tle niedawno zdeklasowanych globalnych perspektyw gospodarczych, międzynarodowych napięć w handlu, niepokojów społecznych i niepewności geopolitycznej, nasz sektor wciąż wyprzedza światową gospodarkę i wzywa nas nie tylko do wzrostu, ale i do lepszego rozwoju – komentuje wyniki, sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili.

Biorąc pod uwagę pozycję turystyki jako głównego sektora eksportowego i twórcy miejsc pracy, UNWTO opowiada się za potrzebą odpowiedzialnego wzrostu. W związku z tym turystyka zajmuje centralne miejsce w polityce globalnego rozwoju i ma szansę na zdobycie dalszego politycznego uznania i wywarcie realnego wpływu w momencie rozpoczęcia Dekady Działania, pozostawiając zaledwie dziesięć lat na realizację Agendy 2030.

Bliski Wschód stał się najszybciej rozwijającym się regionem, jeśli chodzi międzynarodowe przyjazdy turystyczne w 2019 roku, rosnąc niemal dwukrotnie w stosunku do średniej światowej (+8%). Wzrost gospodarczy w Azji i na Pacyfiku uległ spowolnieniu, ale nadal wykazywał ponadprzeciętny wzrost, przy czym liczba przyjazdów międzynarodowych wzrosła o 5%.

Europa, w której wzrost był również wolniejszy niż w latach ubiegłych (+4%), nadal pozostaje liderem pod względem liczby przyjazdów międzynarodowych, przyjmując w zeszłym roku 743 mln turystów zagranicznych (51% rynku światowego). W obu Amerykach (+2%) sytuacja jest zróżnicowana, ponieważ wiele wyspiarskich destynacji na Karaibach umocniło swoją pozycję po huraganach z 2017 roku, podczas gdy liczba przyjazdów do Ameryki Południowej spadła częściowo z powodu trwających zawirowań społecznych i politycznych. Ograniczone dane dostępne dla Afryki (+4%) wskazują na utrzymujące się dobre wyniki w Afryce Północnej (+9%), podczas gdy liczba przyjazdów do Afryki Subsaharyjskiej wzrastała wolniej. (+1,5%).

W kontekście globalnego spowolnienia gospodarczego, wydatki na turystykę nadal rosły, przede wszystkim w pierwszej dziesiątce największych wydatków na świecie. Francja odnotowała największy wzrost międzynarodowych wydatków na turystykę w pierwszej dziesiątce światowych rynków wyjazdowych (+11%), podczas gdy Stany Zjednoczone (+6%) prowadziły jeśli chodzi o wzrost wyrażony w wartościach bezwzględnych, wspomagany przez silnego dolara.

Jednak niektóre duże rynki wschodzące, takie jak Brazylia i Arabia Saudyjska, odnotowały spadek wydatków na turystykę. W pierwszej połowie 2019 roku w Chinach, największym na świecie rynku źródłowym, odnotowano wzrost wyjazdów zagranicznych o 14%, choć wydatki spadły o 4%.

mat. prasowe
foto: Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *