Skąd Niemcy czerpią wiedzę o Polsce? Barometr Polska-Niemcy 2022

Flaga Niemiec
Flaga Niemiec
Połowa Polaków odczuwa sympatię do Niemców, a prawie połowa Niemców (43%) – sympatię do Polaków.  Fot. Pexels

Niemcy sięgają po informacje o Polsce zdecydowanie rzadziej niż Polacy o Niemczech i ma to wyraźny wpływ na ich ambiwalentny stosunek do Polski i Polaków. Podejście Polaków do Niemiec i Niemców zależy w znacznej mierze od preferencji politycznych i konsumpcji mediów, wynika z cyklicznych badań Barometr Polska-Niemcy.

Do najczęściej regularnie wybieranych przez Polaków źródeł informacji społeczno-politycznych należą: telewizja prywatna (72%), Facebook (69%), portale internetowe (68%) oraz prywatne stacje radiowe (65%). Niemcy regularnie czerpią wiedzę społeczno-polityczną ze stacji telewizyjnych – publicznych (69%) i prywatnych (66%), z publicznego radia (59%) oraz portali internetowych (56%).

„Odpowiedzi na pytanie o źródła wiedzy społeczno-politycznej pokazują zdecydowane różnice między Polakami a Niemcami. Ci drudzy chętnie czerpią ją z mediów publicznych, które w Polsce cieszą się zdecydowanie mniejszą popularnością i zaufaniem. Mniej Polaków niż Niemców czerpie informacje z prasy drukowanej i jej wydań internetowych. W Polsce z kolei chętniej niż w Niemczech sięga się po informacje zamieszczane na portalach internetowych czy Facebooku.”- podsumowuje różnice dotyczące źródeł informacji współautor badania, socjolog dr Jacek Kucharczyk z Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie.

Media źródłem wiedzy o Polsce

W Polsce najczęściej wskazywanym źródłem wiedzy o Niemczech jest szkoła (46%). Istotne są ponadto telewizja (42%), ale także rozmowy z rodziną (41%) i wypowiedzi polityków (40%). Niemcy rzadziej wskazują na poszczególne źródła informacji o Polsce niż Polacy o Niemczech. Wśród niemieckich źródeł wiedzy o Polsce dominują programy telewizyjne (37%). Szkoła zajmuje drugie miejsce (28%) i wskazywana jest równie często (28%), co rozmowy z członkami rodziny (26%) oraz prasa (25%).

„Warto zwrócić uwagę na wysoką pozycję szkoły jako źródła wiedzy Polaków o Niemczech. To ważne, aby system edukacji przekazywał informacje o sąsiednim kraju. Fakt, że w Niemczech odsetek respondentów, którzy wskazują szkołę jako źródło wiedzy o Polsce, jest relatywnie niższy, powinien prowadzić do refleksji o tym, jak można to zmienić.”, zauważa współautorka badania, dr Agnieszka Łada-Konefał, politolożka z Niemieckiego Instytutu Spraw Polskich w Darmstadt.

Podobnie jak w poprzednich latach, w 2022 roku opinie Polaków na temat Niemiec są zdecydowanie bardziej pozytywne od opinii Niemców na temat Polski. Polacy w większości pozytywnie oceniają zarówno stan niemieckiej gospodarki (74% pozytywnych wskazań), jak i jakość demokracji (58%) oraz przestrzegania praw obywatelskich w Niemczech (57%). Mniej wyraźna jest ocena skuteczności przeciwdziałania korupcji (41%), choć i w tym wymiarze więcej jest ocen pozytywnych niż negatywnych.

Jak Polaków oceniają Niemcy?

Niemcy stosunkowo najlepiej oceniają stan polskiej gospodarki (35% pozytywnych wskazań) i atrakcyjność inwestycyjną Polski (32%), a gorzej – stan demokracji i rządów prawa (26%), praw mniejszości (23%) czy skuteczność walki z korupcją (21%). W tych dwóch ostatnich kwestiach jest wyraźnie więcej ocen negatywnych niż pozytywnych. W każdym z badanych wymiarów najliczniejsze grupy respondentów udzielały odpowiedzi neutralnej albo w ogóle nie potrafiły odpowiedzieć na zadane pytanie.

Połowa Polaków odczuwa sympatię do Niemców, a prawie połowa Niemców (43%) – sympatię do Polaków. Polacy są ogólnie lepiej nastawieni do wszystkich narodów objętych badaniem (Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Czesi) niż Niemcy. Jest to tendencja zauważalna od lat.

Badanie Barometr Polska-Niemcy zostało przeprowadzone w ramach cyklicznego projektu badawczego Barometr Polska – Niemcy przez Instytut Spraw Publicznych, Deutsches Polen-Institut, Fundację Konrada Adenauera i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej. Za realizację badań odpowiadała firma KANTAR PUBLIC. Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (za pomocą panelu internetowego) na reprezentatywnej grupie tysiąca mieszkańców Polski i tysiąca mieszkańców Niemiec w wieku od osiemnastu do siedemdziesięciu pięciu lat przez w dniach od 14 lutego do 22 lutego 2022 roku, a zatem bezpośrednio przed rosyjskim atakiem na Ukrainę. Obie ogólnokrajowe próby respondentów są reprezentatywne ze względu na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania.

Całe badanie Polacy i Niemcy – jak dalecy, jak bliscy. Barometr Polska – Niemcy 2022 znajdziesz tutaj>>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *