Trybunał: opłata stała od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej niezgodna z konstytucją

Prawo

Prawo

Określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych opłata stała od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej jest nieproporcjonalnie wysoka i przez to niezgodna z konstytucją – orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny.

Skargę konstytucyjną wniosła spółka P., która brała udział w przetargu nieograniczonym na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie miasta B. Ogłoszenie o przetargu, w którym wartość zamówienia przekraczała kwotę 30 000 euro zostało opublikowane w lutym 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Tego samego dnia zamawiający opublikował również na swojej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Czytaj więcej: Rzeczpospolita

Skargę konstytucyjną wniosła spółka reprezentowana przez Mec Aleksandera Bojczuka – radcę prawnego prowadzącego kancelarię od 2004 roku. Kancelaria prowadzi doradztwo prawne przedsiębiorców i osób fizycznych oraz podejmuje się obrony w sprawach karnych. Specjalizuje się w sprawach gospodarczych, sporach cywilnych oraz sprawach karnych. Mec Aleksander Bojczuk jest członkiem Stowarzyszenia Polskich Mediów.

foto: Adobe Stock

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *