Święte Księgi zagrożone

Staroobrzędowcy to prawosławni chrześcijanie, którzy nie przyjęli cerkiewnej reformy patriarchy Nikona i cara Aleksija Michajłowicza. Członkowie tego Kościoła nie uznają reform liturgicznych przeprowadzonych w latach 1652–1656, które…

Weekend z Festiwalem Mendelsohna

„O majstrowaniu przy historii. Praktyki odwracania populistycznych wyobrażeń historii i jej symboliki” – wykład online dr Micha Braun (Uniwersytet w Lipsku). Sobota, 21 listopada godz. 17.00 Wykład…