Zaproszenie na konferencję 16 maja 2007

Kujawsko – Pomorska Organizacja Pracodawców zamierza patronować przedsięwzięciu budowy klastra turystycznego województwa kujawsko – pomorskiego, inicjując i wspierając komunikację pomiędzy elementami składowymi klastra (skoncentrowanych geograficznie przedsiębiorstw z…