Pomoc pomostowa mediów lokalnych

Polska prasa przeżywa obecnie wyjątkowy kryzys. Dziennikarze są zwalniani z pracy. Obniża się wynagrodzenia. Wydawcy zamykają tytuły prasowe, które funkcjonowały na rynku od dziesięcioleci. Najboleśniej skutki kryzysu…

Podróż bez ubezpieczenia COVID-19?

Większość podróżujących będzie podróżowało bez ubezpieczenia, bo nie będzie ono obejmowało ubezpieczenia od choroby związanej z COVID-19. Towarzystwa ubezpieczeniowe wycofały polisy turystyczne lub ubezpieczenie zdrowotne na COVID-19….