Pomoc pomostowa mediów lokalnych

Polska prasa przeżywa obecnie wyjątkowy kryzys. Dziennikarze są zwalniani z pracy. Obniża się wynagrodzenia. Wydawcy zamykają tytuły prasowe, które funkcjonowały na rynku od dziesięcioleci. Najboleśniej skutki kryzysu…

Pudliszki mają 100 lat

O przedsiębiorstwie PUDLISZKI i o jego założycielu Stanisławie Fenrychu powinny się uczyć dzieci w każdej szkole podstawowej na ziemi leszczyńskiej. Bo to cudowna historia gospodarczego sukcesu, który…