Aresztowania dziennikarzy na Białorusi. Milicja w siedzibie Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy

Flaga Białorusi
Flaga Białorusi
Fot. Unsplash

Na Białorusi trwają rewizje i zatrzymania niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych. Funkcjonariusze milicji siłą wtargnęli m.in. do biura Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Od tygodnia na całej Białorusi trwają rewizje i zatrzymania niezależnych dziennikarzy i działaczy społecznych.

Funkcjonariusze milicji siłą wtargnęli m.in. do biura Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Aresztowano dziennikarza i obrońcę praw człowieka Siarhieja Sysa, koordynatora kampanii „Obrońcy praw człowieka przeciwko karze śmierci” Andreja Pałudę, a także innego działacza Jauhena Babajewa.

Rewizje przeprowadzono również w mieszkaniach aktywistów centrum „Wiasna”, monitorującego sytuację praw człowieka na Białorusi. Od kilku godzin nie ma łączności telefonicznej z założycielem tej organizacji Alesiem Bialackim. Zatrzymano natomiast Siarhieja Sysa i Walancina Stefanowicza z Mińska oraz Wiktara Sazonaua z Grodna. Rewizje przeprowadzono także w mieszkaniu prawnika „Wiasny” Uładzimira Łabkowicza – na razie nie wiadomo, co się z nim dzieje. W ostatnich miesiącach aresztowano już czworo współpracowników „Wiasny”.

Walka z opozycją na Białorusi. Raman Pratasiewicz i Sofia Sapega przeniesieni do aresztu domowego>>

Niezależne media informują, że przeszukania odbyły również w stołecznych siedzibach kilku innych niezależnych organizacji, w tym w siedzibie ruchu „Za swabodu!”, Stowarzyszenia Białorusinów Świata „Bac’kauszczyna” oraz platformy Imiena, odpowiednika polskiej Zrzutki. Milicjanci wtargnęli również do biura Białoruskiego Komitetu Helsińskiego. Rewizje odbywały się także w Brześciu, Połocku, Orszy i Grodnie.

Komentatorzy zwracają uwagę, że dzisiejsze nasilenie działań służb specjalnych ma miejsce po spotkaniu w Petersburgu Aleksandra Łukaszenki z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Podczas spotkania Łukaszenka oświadczył że na Białorusi „indywidualny terror” stał się kolejnym etapem sterowanego z zewnątrz „buntu i kolorowej rewolucji”. Zapowiedział, że wszyscy sprawcy zostaną ustaleni i ukarani „w poważny sposób”.

Tutaj pełna lista represjonowanych osób i organizacji>>