Połączenie sztuki i turystyki

Ingerujące w przestrzeń pomieszczenia wystawienniczego obrazy często multiplikowane urealniają się w formie trójkątów – triangli, jak autor lubi je określać.“Taka forma podobrazia pozwala mi na sensowniejszą koncepcję…