Olsztyn odkryty na nowo

To już ponad 200 tysięczna aglomeracja. Z uwagi na swoiste walory przyrodnicze dokonuje selektywnego wyboru kierunków rozwoju; przede wszystkim przemysł nie zanieczyszczający środowiska, rolno-spożywczy, agroturystyka, profilaktyka zdrowia,…